Firma JARPER Sp. z o.o. w Kolonii Warszawskiej – wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych i przemysłowych, wynajem kontenerów.

śmieciarka jarper

USŁUGI KOMUNALNE

puste kontenery

WYNAJEM KONTENERÓW

pojazd do wywozu szamba

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasz cel

Dziś firma Jarper Sp z o.o. oferuje pełną obsługę w zakresie odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych, instytucji publicznych oraz od setek klientów indywidualnych. Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku, cieszącą się uznaniem i zaufaniem wielu kontrahentów. Nasz priorytet to bezpieczeństwo dla środowiska. Wciąż się rozwijamy i inwestujemy w polepszenie jakości naszych usług. Na terenie firmy wdrażanych jest wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Postępująca standaryzacja firmy to ciągłe dostosowywanie technologii do najwyższych norm europejskich.

uśmiechnięci mężczyźni
nowe zielone butelki

Nasz sprzęt

Nasz sprzęt spełnia między innymi normy:

  • PN-EN 1501 (PN-EN 1501-1 do PN-EN 1501-5, Pojazdy do usuwania odpadów i związane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa).
  • wymaganiami dyrektywy Rady 2006/42/WE oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. (Dz.U.Nr 199 poz. 1228) w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, a także norm zharmonizowanych.

Pozwala to na wykonywanie usług w sposób profesjonalny.

Kompleksowe usługi komunalne

Nasza firma obsługuje urzędy, firmy oraz klientów indywidualnych z Wólki Kosowskiej, Kolonii Warszawskiej, Piaseczna, Grodziska Mazowieckiego, czyli z bliższych i dalszych okolic Warszawy. Oferujemy wywóz nieczystości płynnych i odpadów, podstawianie pojemników na śmieci, wynajem kontenerów. Obsługujemy również przydomowe oczyszczalnie ścieków. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego! Z chęcią odpowiemy na każde pytanie.

To, co nas wyróżnia

przedsiębiorstwo fair play

solidna firma 2007

mazowiecka firma 2008